Canviar el terra de la terrassa

No sé si sou dels que ho deixen tot per a l’últim moment. Quan anaves a l’escola esperaves fins al dia d’abans per fer els deures o estudiar, ja d’adult encara tens la mateixa costum (no amb els deures és clar). Aquesta forma d’actuar té fins a un nom en psicologia: procrastinació. Encara que estiguem acostumats a actuar així, hem de reconèixer que no és la millor de les costums.

En molts casos no podem deixar les coses per més tard, cal actuar immediatament. Hi ha moltes situacions que, si les deixem passar, poden generar molts problemes a toro passat. Els problemes amb les goteres és una d’aquestes situacions. Les goteres comencen quan comença a filtrar-se l’aigua de les pluges per petits desperfectes o esquerdes a les teulades o terrasses. Quan vam començar a veure els primers indicis d’humitats causades per aquestes imperfeccions és el moment d’actuar. En una primera instància, és molt probable que una empresa d’impermeabilitzacions pugui arreglar fàcilment el problema aplicant algun tipus de pasta hidròfuga que segelli l’esquerda i després utilitzant pintures elastomèriques (són pintures que s’expandeixen i contrauen per la temperatura si esquerdar i tenen força resistència enfront de les inclemències del temps). Solucions ràpides, senzilles i eficaces. Però si ho deixem passar, el que era una simple reparació de goteres es poden convertir en una obra major. Les esquerdes són tantes i és tan difícil trobar l’origen de les filtracions que molt probablement s’hagi d’aixecar i canviar el terra de la terrassa. Això ja són paraules majors, ja que canviar el terra de la terrassa implica molt més temps de treball i, per descomptat, molt més diners en materials. Pensem en la feina que comporta canviar el terra de la terrassa: hem de treure el sòl antic i tirar-lo, buscar totes les esquerdes i tapar-les, aplicar productes impermeabilitzants, potser tela asfàltica o morters hidròfugs, tractar la zona i tornar a col·locar el sòl.

No deixem els problemes d’humitats per a l’últim moment.

Impermeabilització a Barcelona

La carretera Yungas a Bolívia és una de les 15 carreteres més perilloses del món. Només heu de buscar a Internet fotografies d’aquesta carretera per saber perquè. Quan veiem aquest tipus d’imatges resulta obvi quins són els perills. En aquest cas, carreteres estretes, manca de visibilitat, terreny irregular, corbes … Hi ha moltes situacions en què podem veure els perills implicats.

Això és una cosa bona ja que ens ajuda a actuar amb prudència i a minimitzar els riscos. en el cas de les carreteres, pot haver camins alternatius? En qualsevol situació que ens trobem és útil avaluar els possibles perills i circumstàncies a què anem a haver de enfrontar-nos. El cas de la reparació de teulades a Barcelona pot servir-nos d’exemple. Una empresa d’impermeabilització a Barcelona ha de treballar dins dels límits de la seguretat que estan legislats per les institucions legals. Ja no només per complir amb aquestes lleis sinó també per la pròpia seguretat dels operaris. Una empresa d’impermeabilització a Barcelona ha de veure amb edificis alts i en moltes ocasions amb força desnivell creat per a l’evacuació de l’aigua. A més de comptar amb arnesos de seguretat i establir els anomenats “cables vida” per poder subjectar-, també han de portar calçat apropiat i proteccions per a les mans (guants de seguretat) i cap (cascs homologats). També han d’haver rebut la preparació adequada en àmbits de seguretat personal i han de ser conscients en tot moment de la situació en què es troben. La impermeabilització a Barcelona pot ser complexa ja que a tot l’esmentat cal afegir el temps (tan variable), les eines que han de portar i els materials que es van a utilitzar, en ocasions bastant pesats. De tota manera aquestes empreses compten amb molta experiència i, igual que nosaltres podem veure els perills que pot comportar circular per una carretera com la que esmentàvem al principi a Bolívia, els operaris poden veure els perills associats a una obra en particular i prendre els mitjans necessaris per assegurar la seva seguretat alhora que realitzen un bon treball.