Canviar el terra de la terrassa

No sé si sou dels que ho deixen tot per a l’últim moment. Quan anaves a l’escola esperaves fins al dia d’abans per fer els deures o estudiar, ja d’adult encara tens la mateixa costum (no amb els deures és clar). Aquesta forma d’actuar té fins a un nom en psicologia: procrastinació. Encara que estiguem acostumats a actuar així, hem de reconèixer que no és la millor de les costums.

En molts casos no podem deixar les coses per més tard, cal actuar immediatament. Hi ha moltes situacions que, si les deixem passar, poden generar molts problemes a toro passat. Els problemes amb les goteres és una d’aquestes situacions. Les goteres comencen quan comença a filtrar-se l’aigua de les pluges per petits desperfectes o esquerdes a les teulades o terrasses. Quan vam començar a veure els primers indicis d’humitats causades per aquestes imperfeccions és el moment d’actuar. En una primera instància, és molt probable que una empresa d’impermeabilitzacions pugui arreglar fàcilment el problema aplicant algun tipus de pasta hidròfuga que segelli l’esquerda i després utilitzant pintures elastomèriques (són pintures que s’expandeixen i contrauen per la temperatura si esquerdar i tenen força resistència enfront de les inclemències del temps). Solucions ràpides, senzilles i eficaces. Però si ho deixem passar, el que era una simple reparació de goteres es poden convertir en una obra major. Les esquerdes són tantes i és tan difícil trobar l’origen de les filtracions que molt probablement s’hagi d’aixecar i canviar el terra de la terrassa. Això ja són paraules majors, ja que canviar el terra de la terrassa implica molt més temps de treball i, per descomptat, molt més diners en materials. Pensem en la feina que comporta canviar el terra de la terrassa: hem de treure el sòl antic i tirar-lo, buscar totes les esquerdes i tapar-les, aplicar productes impermeabilitzants, potser tela asfàltica o morters hidròfugs, tractar la zona i tornar a col·locar el sòl.

No deixem els problemes d’humitats per a l’últim moment.